Çıkış Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Belgeler

             Çıkış İçin İstenen Belgeler


1- Cüppe teslimi,
2- Kütüphane ile ilişiği olmadığına dair yazısı,
3- Dolap anahtarı (2 adet)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5- 2 adet resim,
6- Bir adet mezun formu öğrenci işlerinden,

Yukarda belirtilen belgelerin Öğrenci İşlerine teslim edilmesi halinde MEZUNİYET işlemleri yapılacaktır.

HIZLI ERİŞİM