Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Fantom Laboratuvarı

Dişhekimliği eğitimi, teorik eğitimin yanında büyük bir ölçüde pratik eğitimi de içeren bir yapıya sahiptir. Pratik eğitim birbirine son derece bağlı klinik öncesi ve klinik uygulamalarından oluşur. Diğer tüm dişhekimliği fakültelerinde olduğu gibi Fakültemizde de klinik öncesi eğitimi diş morfolojisinin öğrenilmesi ve el becerisinin geliştirilmesini amaçlayan “manipülasyon” dersi ile başlar. Fakat günümüzün gelişen teknolojik olanakları ve yapılan ar-ge çalışmaları dişhekimliği eğitim teknolojilerini de değiştirmiş ve dişhekimliği öğrencileri için yeni eğitim olanakları yaratmıştır. Yapılan bir çok bilimsel çalışmada da yer verildiği gibi, dişhekimliği öğrencilerinin ideal çalışma pozisyonlarını öğrenmeleri ve klinik öncesi eğitimleri mesleki gelişim ve yeterlilik açısından gereklidir ve bu eğitimi en iyi şekilde klinik öncesi fantom laboratuvarlarında alabilirler.

Bu bilgilerin ışığında yola çıkarak Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nden alınan destekle fakültemize fantom laboratuvarı kazandırılmıştır. 2011-2012 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde eğitime açılan fantom laboratuvarımız, aynı anda 42 öğrenciye eğitim verebilecek düzeyde ve sonradan geliştirilebilecek şekilde yapılmıştır. Eğitimcinin önünde bulunan fantom modeli ve modele üstten bakan bir kamera sayesinde öğrenciler, önlerinde bulunan monitörlerde eğitimcinin fantom modeli üzerinde uyguladığı işlemleri sanki birebir eğitim alıyormuş gibi izleyebilmekte ve kendi fantom modelleri üstünde uygulayabilmektedir. Fantom modellerin diş sertlikleri, öğrencinin sanki gerçek bir hastada çalışıyormuş gibi hissedebilmesi için gerçek dişe çok yakın olarak üretilmiştir. Öğrenciler model üzerinde aeratör ve mikromotor ile uygulama yapabilmekte, protetik, restoratif ve endodontik işlemlerin deyimini kazanmaktadırlar. Eğitim süreci içerisinde ilk aşamada diş kesimi, köprü yapımı gibi protetik işlemler eğitime katılmıştır. Sürecin ilerleyen aşamalarında restoratif ve endodontik işlemlerin de öğrencilere uygulatılması düşünülmektedir.

Öğrencilerimizin klinik öncesi eğitimlerinde çok önemli bir yer kaplayacak olan fantom laboratuvarı, öğrenciye sadece gerçek hasta üzerinde uygulama yapmadan önce gerçeğe yakın bir deneyim vermekle kalmamakta ayrıca hekim adayının kendi sağlığı için çok önemli olan doğru pozisyonda çalışmayı da öğretmektedir. Dolayısıyla meslek hayatı boyunca yararını göreceği bir bilgi, daha klinik eğitimine başlamadan önce öğrenciye kazandırılmış olmakta ve ileride karşılaşabileceği ergonomi kaynaklı mesleki risk faktörlerinden uzaklaştırılabilmektedir. Modeller üzerinde yapılan uygulamalar fakültemizin eğitim kalitesini olumlu yönde etkileyecek ve öğrencilerin klinik uygulamalara olan hâkimiyetini arttırarak gerçek hasta üzerine yapacağı işlemlerin daha yüksek kalitede olmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla fantom laboratuvarında hekim adaylarının alacağı eğitim sadece hasta sağlığı açısından değil, hekimin meslek hayatında karşılaşabileceği sağlık problemlerinin önüne geçilebilmesi açısından da faydalı olacaktır.

Bu sayfa Diş Hekimliği Fakültesi tarafından en son 12.05.2013 20:59:55 tarihinde güncellenmiştir.