Faculty of Dentistry

Faculty of Dentistry

Face Value Projesi

Face Value Projesi doğum anomalili hastalara hizmet üreten sağlık çalışanları için yenilikçi, psiko-sosyal destek içeren eğitim programını kapsamaktadır. FACE VALUE Projesi ile üretilecek eğitim programının içeriği İngiltere Bristol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nichola Rumsey ve Dr. Martin Persson liderliğinde Avrupa’da doğum anomalili bireylerin psiko-sosyal bakımlarının iyileştirilmesini kapsayan altı modülden oluşmaktadır.

Proje hakkında detalı bilgiye http://www.facevalue.cc/About-this-project adresinden erişilebilir.

Proje eğitim modülleri:

1. Modül

2. Modül

3. Modül

4. Modül

5. Modül

6. Modül