Faculty of Dentistry

Faculty of Dentistry

Etik Kurul

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı

(T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 14.05.2015 tarih ve 56034207-514-10 sayılı kararı ile kurulmuştur)

Unvanı Adı Soyadı Uzmanlık Alanı Çalıştığı Kurum
Prof. Dr. Nimet Gencoğlu Endodonti M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. İlknur Tanboğa Pedodonti Emekli
Prof. Dr. Ali Recai Menteş Pedodonti M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar Özkan Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Ahu Acar Ortodonti M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Zühre Hale Cimilli Endodonti M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Doç. Dr. Buket Evren Protetik Diş Tedavisi M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Şebnem Erçalık Yalçınkaya Ağız Diş ve Çene Radyolojisi M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Filiz Onat Farmakoloji M.Ü. Tıp Fakültesi
Dr. Zerrin Kurşun Halk Sağlığı Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi
Prof. Dr. Afife Binnaz Hazar Yoruç Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği Y.T.Ü. Kimya Metalürji  Fakültesi
Doç. Dr. Tolga Güven Deontoloji  
Avukat Burçak Çopuroğlu Hukuk Serbest
Sivil Gürol Pekel    
Sekreterya Evrim Acar    M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi

Etik Kurul Toplantı Programı:

22 Şubat 2018 Perşembe 10:30
22 Mart 2018 Perşembe 10:30
26 Nisan 2018 Perşembe 10:30
24 Mayıs 2018 Perşembe 10:30
28 Haziran 2018 Perşembe 10:30

Etik Kurul başvurusu yapacak araştırıcılar, bu bağlantıyı tıklayarak başvuru formunu indirebilirler.

Başvurularınızı dhf.etikkurul@marmara.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Başvurusu kabul edilenler, toplantı günü 5 dakikalık sunum yapmak zorundadır.

İletişim: Prof. Dr. Ali Recai Menteş - 0216 421 16 21 (1559)