Faculty of Dentistry

Faculty of Dentistry

Administrative Offices

 

Office Staff Extension Number
Office of Faculty Secretary
Fakülte Sekreteri
Ökkeş ÇULLU
1054
Student Affairs
Bengi SIRMA 1787
  Gülten ÇAKIR 1783
  Hakan YERLİKAYA 1800
Accounting Songül AY 1823
  Emrullah Yıldız
1837
  Birgül Erdoğan 1814
Stock and Movable Property Office Şükriye MUTLU 1810
  Serdar Gök 1817
Revolving Fund Office Muharrem KOCAKAFA 1824
  Ramazan KURT 1815
Personnel Affairs Office
Zeki ZİREKOĞLU 1804
  Fatih AKLAN
1809
Registrar's Office Hasan SARIÇİÇEK 1830

 

 
BirimBirim ÇalışanlarıDahili Numara
Fakülte Sekreterliği Fakülte Sekreteri
Ökkeş ÇULLU
1054
Öğrenci İşleriBengi SIRMA1787
 Gülten ÇAKIR1783
 Hakan YERLİKAYA1800
MuhasebeSongül AY1823
 Emrullah Yıldız
1837
 Birgül Erdoğan1814
AyniyatŞükriye MUTLU1810
 Serdar Gök1817
Döner SermayeMuharrem KOCAKAFA1824
 Ramazan KURT1815
Personel İşleri
Zeki ZİREKOĞLU1804
 Fatih AKLAN
1809
Yazı İşleriHasan SARIÇİÇEK1830

This page updated by Faculty of Dentistry on 07.03.2018 16:42:07