Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri

       Diş hekimliği eğitiminin amacı, ağız ve diş sağlığını insan sağlığının tüm boyutlarıyla birlikte bir bütün olarak ele alan, ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü gelişme ve değişimlere duyarlı, gerek koruyucu gerekse tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerini etkin olarak verebilecek ve sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak görev ve sorumluluklarını meslek etiği ilkelerini göz önünde tutarak gerçekleştirebilecek nitelikte diş hekimi yetiştirmektir.  

       Fakültemizde dersler yıllık ve dönemlik olup, toplam 5 eğitim – öğretim yılı içerisinde tamamlanmaktadır. Öğrencilerimiz 2. Yıllarından itibaren klinik öncesi eğitime, 3. Yıldan itibaren ise Klinik ortamında gerçek uygulamalar yapmaya başlarlar. Yapılan programa bağlı olarak fakültemizin tüm Anabilim Dallarında (Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi) uygulamalı eğitimler verilmektedir. Öğrencilerimiz eğitimlerinin beşinci senesinde, diğer klinik uygulamaların yanısıra Entegre Kliniğimizde multidisipliner anlayış çerçevesinde uygulamalı eğitimlerine devam ederler. Bu eğitimlerin yanında fakültemize başvuran hastalarımızın acil sorunlarını çözmek üzere kurulan Acil Kliniğimizde de staj görmektedirler.

       Günümüz teknolojisine uygun olarak yenilenen tedavi ünitelerinin yanı sıra öğrencilerimizin klinik öncesinde kendilerini geliştirdikleri, pratik becerilerini ilerlettikleri bir prekliniğimiz ve fantom laboratuvarımız bulunmaktadır. Ar-Ge laboratuvarı, Fantom laboratuvarı, Temel Bilimler Bölümünde 4 adet laboratuvar ve kütüphanemiz ile fakültemizde araştırmacılara ve öğrencilere gereksinim duyulan tüm çağdaş eğitim hizmetleri verilebilmektedir.

       Fantom Laboratuvarımızda kurulmuş olan sistem sayesinde eğiticinin gösterdiği uygulamaları öğrencilerimiz önlerinde duran monitörden izleyebilir ve model üzerinde uygulayabilirler. Fantom Laboratuvarımız öğrencilerimize hem klinik öncesi hasta ile çalışma tecrübesi kazandırırken, ileriki çalışma hayatlarında sağlıklarını koruyacak çalışma ergonomisi becerilerini de kazandırmaktadır.

       Fakültemizden mezun olacak öğrencilerimiz, kazandıkları teorik ve pratik becerileri ile birlikte gerek özel sektörde gerekse kamu kuruluşlarında dişhekimi olarak çalışma şansı elde ederler. Bununla birlikte mezun öğrencilerimiz eğer isterlerse Dişhekimliğinde Uzmanlık Sınavı'na girerek eğitimlerine seçtikleri dalda uzmanlık eğitimi alarak devam edebilirler.

       Üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarında öğrencilerin ilk sıralarda tercih ettiği diş hekimliği fakülteleri arasında yer alan fakültemiz özellikle son dönemlerde sahip olduğu teknik donanımı ile eğitim, sağlık ve araştırma konularında büyük aşama kaydetmiştir. Günümüzde sahip olunan geniş olanaklar sayesinde eğitimde ve sağlık hizmetlerinde gelinmiş olan düzey, geleceğe dönük planlarımıza da ışık tutmaktadır.

Bu sayfa Diş Hekimliği Fakültesi tarafından en son 06.02.2018 11:08:14 tarihinde güncellenmiştir.