Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Protez nedir?

İnsan vücudunun eksik bir kısmını tamamlayan yapay bir aygıttır. Dişleri ve dişlerle ilgili kısımları içeren yapay aygıtlara Diş Protezleri denir. Protezler sabit ve hareketli protezler olmak üzere ikiye ayrılımaktadır.

Sabit Protezler; doğal dişlerden destek alınarak ve onların üzerlerinde yapılan bir takım hazırlıklardan sonra yapıştırılan, hiç çıkmayan protezlere denir.

Hareketli Protezler, Tam Protezler ve Parsiyel Protezler olmak üzere iki kısıma ayrılırlar.

Tam Protezler; tüm dişleri ve bunlarla ilişkili olan yapıları içeren tamamen mukoza ve altındaki kemik tarafından desteklenen ağız içinde çeşitli yollarla tutuculuk sağlayan ve takıp çıkartılabilen aygıtlardır.

Parsiyel Protezler; ağzında bir veya daha çok diş eksikliği olan hastalara yapılan protez türüdür. Parsiyel Protezler; dişli sonlanan parsiyel protezler ve dişsiz sonlanan (serbest) parsiyel protezler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Ağızda kalmış doğal dişler, sağlam kökler ve/veya diş implantları üzerine doğrudan doğruya oturan ve takıp çıkartılabilen total veya parsiyel protezlere Dişüstü Protezler, retansiyon, destek ve stabilite sağlayabilmek için kısmen veya tamamen diş implantlarını kullanan protezlere İmplant Protezleri adı verilir. Sabit veya hareketli olabilir.

Hassas Bağlantılı Protezler; Destek dişler üzerine yerleştirilen kroşeler estetiği olumsuz yönde etkilediği gibi plak birikimi, dişlerde aşınmalar ve uygun olmayan kuvvetlerin dişlere iletilmesi, retansiyon ve stabilitelerinin iyi olmaması gibi birtakım dezavantajları da beraberlerinde taşımaktadırlar. Hassas bağlantı terimi, sabit veya hareketli parsiyel protezlerin parçalarını birleştirmek için kullanılan prefabrike veya laboratuarda teknisyen tarafından üretilen ataşmanları ifade etmektedir. Metal bir yuva ve bu yuvaya oturan parçadan oluşmaktadır. Bir dişi, bir erkek parçası vardır. Amaç görünmeyen tutucularla protezin estetiğini düzeltmektir.

 Çene yüz protezleri ise üst çenede ve/veya alt çenede, yüzde doğuştan veya yaşamın ileri dönemlerinde çeşitli nedenler sonucu kaybedilmiş bölgelerin protezler yardımı ile yeniden kazanılmasını sağlayan kozmetik, anatomik ve fonksiyonel tüm bilgileri bünyesinde toplayan bilim ve sanattır.

 Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Dişhekimliği Fakültesi Klinik Bilimlerine bağlıdır. Estetik nedenlerle veya diş kayıplarına bağlı olarak estetik, fonksiyon, fonasyonu rehabilite etmek ve kalan dokuların sağlıklarını koruma amacına yönelik Lisans, Lisansüstü ve Uzmanlık eğitimi verilmektedir. Lisansüstü program Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün işbirliği ile yürütülmektedir. Bu kapsamda yabancı uyruklu öğrencilere yönelik İngilizce Yüksek Lisans Programı mevcuttur. Uzmanlık programındaki eğitim-öğretim ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak yürütülmektedir.

Hasta Kabul Prosedürü:

Kliniğimize başvuran hastaların ilk muayenesi yapıldıktan sonra uygun sıraya kayıtları yapılmaktadır. Sırası gelen hastalara telefon ile haber verilmektedir. Başvuru ile ilgili detaylı bilgi buraya tıklayarak temin edilebilir.

 

sabit protez

Sabit Protez

 

tam protez

Tam Protez

 

sabit bolumlu protez

Sabit ve Bölümlü Protez

 

sabit ve hassas bağlantılı protez

Sabit ve Hassas Bağlantılı Protez

 

Dişüstü Protez

Dişüstü Protez

 

İmplant Destekli Tam Protez

İmplant Destekli Tam Protez

 

İmplant Destekli Sabit Protez

İmplant Destekli Sabit Protez

 

Çene Yüz Protezi

Çene Yüz Protezi

 

udak-damak yarıklı hastada sabit ve hareketli protez

Dudak-Damak Yarıklı Hastada Sabit ve Hareketli Protez

Bu sayfa Diş Hekimliği Fakültesi tarafından en son 07.03.2013 17:18:55 tarihinde güncellenmiştir.