Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji Anabilim Dalı

Periodontoloji_1Periodontoloji; dişlerin veya kaybedilmiş dişlerin yerine yerleştirilen implantların çevresini saran dişeti ve periimplant yumuşak dokuların, dişleri ve implantları destekleyen çene kemiği gibi sert dokuların sağlığının korunması ve hastalık oluştuğunda tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

 Periodontoloji, Dişhekimliği Fakültesi Klinik Bilimlerine bağlı bir anabilim dalıdır. Anabilim Dalı içerisinde öğretim üyeleri, uzman hekim ve uzmanlığını yapan diş hekimleri,  stajer dişhekimleri, hemşire, sekreter ve yardımcı personeller bulunmaktadır.

Periodontoloji Anabilim Dalın’da; Lisans, Doktora ve Uzmanlık eğitimi verilmektedir. Lisans eğitimi fakültenin ve anabilim dalının belirlediği kriterler uygun olarak teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Doktora programı; Marmara Üniveristesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne, uzmanlık programı ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak yürütülmektedir.

Periodontoloji Ana Bilim Dalında uygulanan tedavi işlemleri:

Kliniğimize başvuran her bireyin, ağız içi muayenesi ve bütün dişlerden alınan radyografiler ile periodontal durumu değerlendirilir ve kişiye özel tedavi planı hazırlanır. Öncelikle, koruyucu hekimlik bazında hastalıkların oluşumunun engellenmesi için sağlığı koruma amaçlı ağız bakım eğitimi verilir. Özellikle son yıllarda devreye giren ilaç, malzeme ve teknik imkanlar mekanik tedavi ile birlikte çok başarılı tedavi sonuçlarının alınmasını sağlamaktadır. Her hasta için belirlenen tedavi planı ne olursa olsun, dişeti tedavileri birbirini izleyen basamaklar halinde uygulanır. Bu basamaklar:

  • Başlangıç tedavisi
  • Cerrahi tedavi
  • İdame ve Destekleyici tedaviyi içerir.

Ayrıca her 3 tedavi basamağı sırasında mekanik işlemleri desteklemek amacıyla hastanın gereksinimlerine göre uygun antibiyotik uygulaması yapılabilir. Periodontoloji_2

Tedavi İşlemleri

Başlangıç tedavisi içinde:

Fırçalamanın ve dişlerin ara yüz bölgelerinde temizliğin öğretilmesi

Diş ve kök yüzeylerindeki birikintilerin ortadan kaldırılması

Plak birikimini artıran ağız için etkenlerin ortadan kaldırılması

Çiğneme kuvvetlerinin dengelenmesi

 

Cerrahi tedavi içinde:

Büyümüş ve şekli bozulmuş dişetlerinin düzeltilmesi

Anormal kas bağlantılarının düzeltilmesi
Dişleri saran dişeti miktarındaki yetersizliklerin tamamlanması

Kök yüzeylerinin kapatılması

Diş ve dişeti arasında yapışmanın tekrar sağlanması ve ceplerin normal boyutlarına indirilmesi

Hastalığa bağlı yıkıma uğramış kemiğin doğal diş ve implant çevresinde yeniden oluşturulması

Kaybedilmiş dişler yerine implant uygulanması ve ideal implant yumuşak doku ilişkisinin sağlanması

 

İdame tedavisi içinde:

6 aylık kontrollarla tedavi sonunda elde edilen sağlığın devamlılığının sağlanması

Diş ve kök yüzeyi/implant temizliğinin yapılması

Hastanın ağız temizliği ile ilgili bilgilerinin tazelenmesi ve yenilenmesi amaçlarıyla gerekli işlemler uygulanır.
 

Periodontoloji_3Hasta kabul prosedürü:

Fakülteye başvuran hastalar içinde, ilk olarak hastane kaydıyla birlikte Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda görevli hekimlerce muayene edildikten sonra dişeti hastalığı olduğu tespit edilen ya da dişeti hastalığından şikayetçi olanlar, Periodontoloji Anabilim Dalı’na yönlendirilirler. Periodontoloji Anabilim Dalına gelen hastalar bölümdeki nöbetçi hekim tarafından muayene edilerek, hastalıklarının durumuna ve tedavi ihtiyaçlarına göre stajyer diş hekimi, uzmanlığını yapan diş hekimi veya öğretim üyesi sırasına kayıt edilirler. Fakültemizdeki eğitim ve öğretim programına göre sırası gelen hastalar, hekimlerimiz tarafından telefon ile hasta dosyasında kayıtlı olan numaradan aranmakta ve kendisine randevu verilerek tedavileri yapılmaktadır. Tedavi için başvuru ile ilgili detaylı bilgi buraya tıklayarak temin edilebilir.

Bu sayfa Diş Hekimliği Fakültesi tarafından en son 07.03.2013 17:18:28 tarihinde güncellenmiştir.